Notice
चुरे उत्थानशील आयोजना बारे

यो आयोजना हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund-GCF) को आर्थिक सहयोगमा नेपाल सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र संघ, खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (FAO) बीच सन् २०२० मे ०३ मा सम्झौता भै वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्र संघ, खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको संयुक्त प्रयासबाट नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा चुरे क्षेत्रको उत्थानशीलताको लागि कार्यान्वयनमा रहेको आयोजना हो।

यो आयोजना प्रदेश १, प्रदेश २ र बाग्मती प्रदेश अन्तर्गत चुरे क्षेत्रमा पर्ने २६ वटा नदी प्रणालीहरुमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । यो आयोजना कार्यान्वयनका लागि केन्द्रमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत आयोजना ब्यवस्थापन इकाई रहेको छ। प्रदेशस्तरमा आयोजना व्यवस्थापन इकाई, बबरमहल, काठमाण्डौं अन्तर्गत तीनवटा प्रदेश आयोजना ब्यवस्थापन इकाई स्थापनाको क्रममा रहेका छन् ।

यस आयोजनाले समुदायको बस्ती तथा पानीले ढाकेको क्षेत्र बाहेक करीब ७०२,०११ हेक्टर क्षेत्र ओगटेको छ ।जसमध्ये २२७,२७६ हे. वन क्षेत्र रहेको छ । आयोजनाको क्षेत्र मध्ये ९६,३११ हे बाढी प्रभावित क्षेत्र रहेको र करीब ७ लाख भन्दा बढी जनसंख्या बाढी प्रभावित रहेका छन् । करिब ७५० वटा समुदाय स्तरका संस्थाहरु परिचालन गरी कार्यान्वयन गरिने यस आयोजना हरित जलवायु कोषको सहायतामा कार्यान्वयनमा आएको यस प्रकारको आयोजना नेपालमा यो पहिलो हो ।

आयोजनाको सम्भाग


...
जलवायु उत्थानशीलताका लागि दीगो प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन लाई सुदृढ गर्ने ।

Read More

...
जलवायु उत्थानशीलताका लागि दीगो प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन योजना र संस्थागत सुदृढिकरण गर्ने ।

Read More

...
जलवायु उत्थानशीलताका लागि दीगो प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धि जागरण, जानकारी साथै स्थानीय क्षमता अभिबृद्धि गर्ने ।

Read More

आयोजना प्रमुख बाट सन्देश

चुरे उत्थानशिल आयोजनाको वेबसाइट भ्रमण गर्नुभएकोमा स्वागत छ र धन्यवाद। यो एक सरकारी आयोजना हो र संयुक्त राष्ट

Read More


सूचना

Call For Agreement-Gender and Safeguard Officer

Call For Agreement-Tech Officer-Forestry

Call For Agreement-Tech Officer-Watershed


...
डा. राजेन्द्र के.सी.

आयोजना प्रमुख

...
ठाकुर प्रसाद मग्राती

सुचना अधिकारि

thakur.magrati@brcrn.gov.np

०१५३४१४८७

कार्यक्रम तथा अधावधिकहरु


...
भू-उपयोग योजना प्रशिक्षक प्रशिक्षण - बर्दिबास महोत्तरी ( असोज ४-८ , २०७९ )
Read More.

...
पारिस्थितिकीय प्रणाली म्यापिङ्ग र भू-स्थनिक उपकरण प्रयोग गरी भूमी अनुगमन सम्बन्धी तालिम
Read More.

...
जलवायू उत्थानशील भू-उपयोग योजना सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण
Read More.


हाम्रो टीम


डा. राजेन्द्र के.सी.

आयोजना प्रमुख

राज कुमार गुप्ता

उप-सचिव (प्रा.)

ठाकुर प्र. मग्राती

योजना तथा अनुगमन अधिकृत

बाल कृष्ण पोखरेल

लेखा अधिकृत
View More Members
चुरे उत्थानशील आयोजना