कार्यक्रम र अपडेटहरू


...

प्रदेशस्तरीय आयोजना समन्वय समितिको बैठक

Read More.

...

तेस्रो आयोजना निर्देशक समितिको बैठक

Read More.

...

दोस्रो आयोजना निर्देशक समितिको बैठक

Read More.

...

प्रथम आयोजना निर्देशक समितिको बैठक

Read More.

...

चुरे दिवस २०७९ का अवसरमा प्रदेश आयोजना व्यवस्थापन इकाईहरुबाट निवन्ध प्रतियोगिता संचालन

Read More.

...

प्रदेश आयोजना व्यवस्थापन इकाई (Province Project Management Unit-PPMU) कार्यालय बर्दिबासको स्थापना

Read More.

...

भू-उपयोग योजना प्रशिक्षक प्रशिक्षण - बर्दिबास महोत्तरी ( असोज ४-८ , २०७९ )

Read More.

...

पारिस्थितिकीय प्रणाली म्यापिङ्ग र भू-स्थनिक उपकरण प्रयोग गरी भूमी अनुगमन सम्बन्धी तालिम

Read More.

...

जलवायू उत्थानशील भू-उपयोग योजना सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण

Read More.

...

संवेदनशील पारिस्थितिकीय प्रणाली पुनर्स्थापनाको परिक्षण कार्यक्रम

Read More.

...

जलवायू उत्थानशील भू-उपयोग योजना तालिम

Read More.

...

आ.व. २०७९/८० को संयुक्त वार्षिक योजना तर्जुमा गोष्ठी

Read More.

...

लैङ्गिक मुलप्रवाहिकरण अन्तरक्रिया गोष्ठी

Read More.

...

अभिमुखिकरण, समीक्षा र कार्ययोजना तर्जुमा कार्यशाला

Read More.

...

परियोजना परिचय कार्यशाला

Read More.

...

सम्बेदनसिल ECO System पुनर्स्थापना योजना – पूर्व योजना कार्यशाला

Read More.


चुरे उत्थानशील आयोजना