कार्यक्रम र अपडेटहरू


...

Training on Public Procurement & E-GP System 3-Nov to 8-2023-Dhulikhel

Read More.

...

प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन पाठ‌शाला सहजीकरण प्रशिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम छलफल फोटो Wed, 27-Sep-2023

Read More.

...

इकोसिस्टम म्यापिङ र भूमि अनुगमन सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण

Read More.

...

जलवायू उत्थानशील भू-उपयोग योजना सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण

Read More.

...

चौथो आयोजना निर्देशक समितिको बैठक

Read More.

...

नवनियुक्त मा. वन तथा वातावरण मन्त्री डा. विरेन्द्र प्रसाद महतोज्यु

Read More.

...

तेस्रो आयोजना निर्देशक समितिको बैठक

Read More.

...

प्रथम आयोजना निर्देशक समितिको बैठक

Read More.

...

योजना तर्जुमा गोष्ठी ।

Read More.

...

कार्यक्रम समिक्षा तथा समन्वय गोष्ठी ।

Read More.

...

पारिस्थितिकीय प्रणाली म्यापिङ्ग र भू-स्थनिक उपकरण प्रयोग गरी भूमी अनुगमन सम्बन्धी तालिम

Read More.


चुरे उत्थानशील आयोजना